Att maximera sin pension är att i förväg planera för HUR pensionerna skall tas ut, d.v.s, vid vilken ålder skall varje enskild pension betalas ut och under hur lång tid? Går dina önskemål hand i hand med den faktiska utbetalda pensionen? 

PENSIONSOPTIMERING - spara på att pensionera dig utomlands!

När utflyttning sker från Sverige kommer skatten på pensionerna att minska rejält. Beskattningskonsekvenserna varierar mellan länderna och beror till stor del på Sveriges dubbelbeskattningsavtal med landet i fråga. Vissa länder har progressiv beskattning, andra inte.

NOGGRANN PLANERING KRÄVS

Att flytta utomlands och bosätta sig i ett annat land är givetvis ett stort steg som nybliven pensionär.

FÖRBEREDELSERNA  är hela nyckeln till en lyckad ekonomiskt tid som pensionär. Besöka det aktuella landet flera gånger, försöka lära dig grunderna i landets språk är ofta förberedelser som går hand i hand med den ekonomiska planeringen.

Det är även av stor vikt att du sätter dig in i frågor som berör din pension:

 • Hur stor är/blir min totala pensionsinkomst?
 • Hur beskattas min pension i Sverige?
 • Hur beskattas min pension i annat land?
 • Hur är skatteavtalen mellan olika länder utformade?
 • Hur bör mina pensionsinkomster fördelas över tiden?
 • Samordning av pensionerna?
 • Omplacering?
 • Landspecifika åtgärder?
 • Förtida uttag?
 • S.k ”Tariffändringar” på befintliga pensioner?
 • Efterlevandeskydd?

PENSIONSOPTIMERING - Efterlevandes förfoganderätt och avståenderätt 

 • Partiell förfoganderätt 
 • Full förfoganderätt 
 • När finns avståenderätt? 
 • Överlåta tjänstepension till maka/make? Går det?

Vad händer om jag tecknat efterlevandeskydd och avlider, vilka kan ärva mig?

 • Har du tecknat efterlevandeskydd för din tjänstepension får dina efterlevande, det vill säga make/ maka/ registrerade partner/ sambo eller barn det du tjänat in till din tjänstepension om du skulle gå bort.
 • Har du tecknat ett efterlevandeskydd för din premiepension får du fortfarande arvsvinster till din premiepension men de blir betydligt lägre. Premiepensionen fortsätter att betalas ut till din efterlevande. Arvsvinsten redovisas i det orange kuvertet.
 • Den statliga pensionen efterlevandeskydd - Du kan ansöka om efterlevandeskydd senare om du gifter dig, registrerar partnerskap eller inleder ett samboförhållande med någon som du tidigare varit gift med, eller har/ har haft barn med. Du måste då teckna skyddet inom tre månader från det att äktenskapet, partnerskapet eller samboförhållandet inleddes. Skyddet börjar gälla först ett år efter att vi har fått din ansökan.
 • Du får inte teckna skyddet senare om du var gift, registrerad partner eller sambo med samma person som du var när du första gången ansökte om att ta ut premiepension. 

Pensionex utredning samt PENSIONSOPTIMERING hjälper dig att reda ut just din effekt av att antingen behålla eller ta bort (helt eller delvis) ditt efterlevandeskydd, sist men inte minst, se till att rätt person blir förmånstagare i händelse av dödsfall och att det finns pensionskapital kvar på dina pensioner.