test

Vi inleder med att göra en noggrann behovsanalys som blir grundläggande för att vi ska lära känna dig och förstå vilka förväntningar du har. Tillsammans kommer du och din rådgivare fram till en lämplig inriktning på din förvaltning som är anpassad efter dina behov, din ekonomiska situation och dina önskemål avseende bland annat risknivå och tidshorisont.

Som kund kan du välja rådgivande förvaltning. Då är du själv aktiv och med hjälp av din rådgivare fattar du investeringsbesluten. Du kan även välja portföljförvaltning som innebär att du överlåter det dagliga arbetet till våra erfarna förvaltare. Förvaltningen sker alltid med dig som kund som utgångspunkt och alltid inom ramen för den inriktning du önskat. Som kund har du löpande kontakt med din rådgivare som regelbundet går igenom förvaltningens utveckling tillsammans med dig.