Hur fungerar informationsfullmakten jag skickar in?

Fullmakten är inget avtal. Fullmakten ger oss rätten att ta reda på vilka försäkringar du har samt att ge dig råd kring dina försäkringar. På fullmakten står tydligt att vi inte kan röra dina pengar eller ändra i dina försäkringar. Att skicka in en informationsfullmakt till Pensionex är helt kostnadsfritt. Fullmakten påverkar inte ditt sparande och medför inga avgifter.

Hur behandlar Pensionex mina personuppgifter?

Vi på Pensionex värdesätter din säkerhet och skyddar dina personuppgifter med kryptering, samt rutiner för att rensa bort sådan information som inte är nödvändig för att vi skall kunna ge dig en analys och bevaka dina försäkringar vid förändringar i villkor och flyttregler. Pensionex sparar normalt ingen känslig information om dig. Om så sker görs det endast med ditt skriftliga godkännande.

Hur kan jag kontrollera att Pensionex står under myndigheters tillsyn?

Pensionex har tillstånd hos finansinspektionen och är registrerad hos Bolagsverket. Tillståndet innebär att Pensionex får sammanställa försäkringsinformation samt förmedla alla slag av livförsäkringar samt lämna investeringsrådgivning avseende investeringsfonder. Pensionex försäkringsförmedlare är anställda i Pensionex och är därmed kontrollerade av Pensionex avseende utbildning och kompetenskrav.

*Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, www.fi.se
*Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se

Vad är skillnaden mellan fond- och traditionell försäkring?

Det finns två förvaltningsformer för pensionsförsäkringar. Fondförvaltning där du själv kan påverka förvaltningsbesluten och traditionell förvaltning där pensionsbolaget styr förvaltningsbesluten. Vilken typ av försäkring du har tar vi reda på åt dig.