Verksamhet och tillstånd 

  • Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare
  • Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
  • Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.

Länk till finansinspektionens företagsregister