Pensionex har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Vi har särskilda riktlinjer som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om Bolaget inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med Bolagets motivering till detta.

Vart vänder du dig

Om du anser att ett fel blivit begånget kan du vända dig till Bolagets klagomålsansvarige.

Pensionex AB
Klagomålsansvarig
Box 7642
103 94 STOCKHOLM
olle@pensionex.se

Beskriv vad du tycker har blivit fel och vem som du har haft kontakt med.

Missnöjd med vårt beslut

Om du efter prövning inte anser dig kunna acceptera vårt beslut kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners (icke professionella kunders) tvister mot näringsidkare. Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats: www.arn.se

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM
Tel. 08-508 860 00

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Information och rådgivning

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som kostnadsfritt tillhandahåller vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 242 15
104 51 Stockholm
Tel. 0200-22 58 00

Läs mer på: www.konsumenternas.se

Konsumentvägledaren i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.